Naam van de instelling Stichting Ruysdael Kwartet

Fiscaal nummer 821703110

Contactgegevens van Beuningenplein 134, 1051 VZ Amsterdam

Doelstelling en beleidsplan

De stichting heeft ten doel:
1. het bevorderen of doen bevorderen van de muziekbeoefening in de ruimste zin van het woord;

2. het geven of doen geven van muziekuitvoeringen, het uitbrengen van muziek op compact discs, dvd’s en andere beeld- of geluidsdragers;

3. het componeren of doen componeren van muziek, het verkrijgen en exploiteren van muziekauteursrechten en muziekauteursrechtelijke licenties;

4. het uitgeven of het doen uitgeven van muziek en muziekteksten;

5. het exploiteren van muziek in het algemeen en al hetgeen bevorderlijk is of daarmee verband houdt, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:
– het componeren of doen componeren van muziek

– het uitgeven of het doen uitgeven van muziek en muziekteksten

– het geven of doen geven van muziekuitvoeringen

– het uitbrengen van muziek op compact discs, dvd’s en andere beeld- of geluidsdragers

– het verkrijgen en exploiteren van muziekauteursrechten muziekauteursrechtelijke licenties

– het exploiteren van muziek in het algemeen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting hanteert alle overige wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Actueel Beleid

1. Beleid voor ondersteuning en ontwikkeling van de activiteiten van het Ruysdael Kwartet.
De stichting streeft ernaar om het Ruysdael Kwartet zoveel mogelijk te ondersteunen om zich op het hoogste niveau voor een groot publiek in binnen- en buitenland te kunnen manifesteren door middel van concerten en opnames.

2. Beleid voor het uitbreiden van activiteiten van het Ruysdael Kwartet.
Het Ruysdael Kwartet wordt door de Stichting ondersteund in zijn huidige beleid om de frequentie van uitvoeringen, opnames en lespraktijken te verhogen doormiddel van PR, onderbouwde artistieke invulling en actief wervingsbeleid.

3. Beleid voor de ontwikkeling van muziekstudenten.
Het Ruysdael Kwartet streeft naar een regelmatige lespraktijk aan jonge veelbelovende strijkkwartetten. Dit geschiedt door middel van lessen en ook door samenspel met studenten.
Samenwerking met conservatoria en onderwijsinstellingen staat hierbij centraal.

4. Samenwerking met gerenommeerde musici en componisten.
Het Ruysdael Kwartet werkt regelmatig samen met bekende musici en componisten en streeft ernaar dit beleid te handhaven. Samenwerking met grote gastmusici creëert nieuwe ideeën en opent wegen naar nieuwe artistieke richtingen. Tevens vergroot dit het netwerk van het Ruysdael Kwartet. Daarnaast is de afwisseling binnen een programma van kwartet- met kwintet- (of sextet-) repertoire ook een bewezen succesvolle formule.

5. Fondsenwervingsbeleid
De Stichting Ruysdael Kwartet heeft geen eigen vermogen. De Stichting probeert de volgende geldstromen aan te boren:
a. Recette van de uitvoeringen.
b. Cultuurfondsen.
c. Bijdragen en giften van particulieren en sponsors

6. Beleid PR en Communicatie
Het Ruysdael Kwartet en zijn stichting zullen zich richten op de volgende PR- en communicatieactiviteiten:
– Ontwikkelen van een huisstijl en huisstijlmaterialen
– Beheren en ontwikkelen van de website www.ruysdaelkwartet.nl
– vermelding activiteiten op social media
– versturen van nieuwsbrieven.
– hoorbaar en zichtbaar zijn op radio en TV
– mogelijkheid om CD’s te bestellen
– actief uitnodigen van recensenten en verslaggevers bij concerten of CD-releases
– algemene stichtingsinformatie en ANBI informatievoorziening
– vermelding van citaten van recensenten en expert-musici.
– deelnemen en meedenken aan kamermuziek-gerelateerde festivals.
– aangesloten bij een muziekmanagement voor vergroting netwerk voor acquisitie en concertwerving.
– projectgewijze benadering van PR-experts

Bestuurssamenstelling

Mw Marlies de Boer, voorzitter
Dhr Ernest D. Loot, lid
Dhr Jacob van de Velde, secretaris
Mw Annelie Bulsing, lid
Dhr Jeroen Walta, penningmeester

Het beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de bestuurders ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit

Jaarrekening Ruysdaelkwartet 2020